Почетна


Сајт http://matematika1.praktikum.etf.rs је посвећен Практикуму из Математике 1 који се држи у првом семестру. Циљ Практикума је да омогући:

1. Припрему студената за колоквијум и испит из предмета Математика 1.

2. Лакше праћење и усвајање новог градива из предмета Математика 1.

3. Редован рад и вежбање у току семестра за предмет Математика 1.

4. Обезбеђивање рачунарске подршке за праћење предмета Математика 1.

5. Припрему студената за боље савладавање математичких предмета из виших семестара.
ПРОГРАМПрограм Практикума из Математике 1:

1. Подудара се са програмом предмета Математика 1.

2. Укључује коришћење едукативних интернет сајтова попут Wolfram|Alpha сајта.

3. Обнављање математичких садржаја потребних за савладавање и праћење математичких и осталих стручних предмета :
  • скупови, релације, функције
  • основи математичке логике
  • скупови бројева (природни, цели, рационални, ирационални, реални и комплексни бројеви)
  • елементарне функције (основне особине, полином, рацинална, експоненцијална, логаритамска)
  • функција, тригонометријске и инверзно тригонометријске функције, хиперболичке функције)
  • диференцијални рачун (геометријски смисао извода, изводи елементарних функција, правила диференцирања)
  • интегрални рачун (појам неодређеног интеграла, таблица неодређених интеграла, основне методе интеграције, појам одређеног интеграла и његова веза са неодређеним интегралом)

Наставници
Др Татјана Лутовац, ванредни професор,
кабинет 99, e-mail: tlutovac@eunet.rs

Др Бранко Малешевић, ванредни професор,
кабинет 98, e-mail: malesevic@etf.rs

Милица Макрагић, асистент,
кабинет 25, e-mail: milica.makragic@etf.rs
Оцењивање
Оцена из Практикума из Математике 1 састоји се од активности:

    * Домаћи задатаци (30% оцене)
     
(домаћи задатак обухвата део градива са вежби предмета Математика 1)

    * Испит на крају семестра(70% оцене)


ВАЖНЕ НАПОМЕНЕ

1. Вежбањем и редовним радом на Практикуму из Математике 1 студенти боље, брже и ефикасније спремају се и за колоквијум и за испит из самог предмета Математика 1.

2. Практикум из Математике 1 је користан свима који желе да утврде и побољшају своје знање из Математике 1.
Обавештење о испиту у фебруарском року 2014
Испит из ПМ1 у фебруарском року биће одржан 30.01.2014. у 11:30. Пријављени студенти треба да сачекају предметне наставнике испред кабинета 99.


Резултати ПМ1 (јануарски рок, 09.01.2014.) (1) (2)
Увид у радове (из предрока и јануарског рока) је у уторак, 14.01.2014. у 10:30 у кабинету 99.

Обавештење о предроку из ПМ1

Обавештење о предроку и испиту из ПМ1 Резултати предрока

Обавештење о предроку из ПМ1

Коначни резултати домаћих задатака (децембар 2013)

Текст домаћих задатака за 2013. годину


Испит Јануар 2014.
Испит Септембар 2013.
Испит Фебруар 2013.
Испит Јануар 2013.
Испит Јул 2012.
Испит Јун 2012.
Колоквијум Децембар 2011.
Испит Фебруар 2012.